арифметик

 • 41адад — [عدد] а 1. шумор, шумора, теъдод 2. рақам дар ҳисоб, монанди чаҳор, панҷ ва ғ. : адади абстрактӣ, адади алгебравӣ, адади арифметикӣ, адади асосӣ, адади пурра, адади даҳӣ, адади касрӣ, адади мутлақ, адади ратсионалӣ 3. миқдор, саршумор: адади… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 42нисбат — [نسبت] а. иртибот ва муносибати байни ду чиз ё ду кас; нисбати… муносибати…, робитаи…; алоқаи…; нисбати хешӣ доштан ба касе робитаи хеши доштан бо касе; нисбати шогирдӣ доштан ба касе шогирд будан ба касе; нисбат ба… а) назар ба…, қиёсан бо…, дар …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 43тақсим — [تقسيم] а 1. ҷудо кардан ба қисмҳо, қисм қисм кардани чизе 2. яке аз чор амали арифметикӣ, ки тақсим кардани ададро нишон медиҳад; тақсим кардан (намудан) ҳисса намудан, ба қисмҳо ҷудо кардан; тақсим шудан ҷудо шудан, қисм қисм шудан; тақсими… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 44ҳосил — [حاصل] а 1. бор, самар, маҳсул, ки аз зироат, боғдорӣ, чорводорӣ, истеҳсолот ва ғ. ба даст оварда мешавад; ҳосили баланд, ҳосили бисёр, ҳосили фаровон 2. натиҷа, маҳсул, ҳар чизе ки аз кору амал ба даст меояд 3. нафъ, фоида, суд; ҳосили кор… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ